четвъртък, 20 декември 2007 г.

Кредити за образование – как да инвестираме в бъдещето си.(Част 1)

Висшето образование в днешно време придобива все по-голяма значимост и изисквания, чиято комплексност понякога не може да бъде предвидена навреме. Обучението в университета нерядко е обвързано с разходи, които не търпят опрощаване. Става дума за задължителните практики дали в България, или в чужбина; студентските програми за обучение в чужди университети като Еразмус и т.н., и ред други възможности, които един студент би искал да придобие като опит.


В тази връзка студентските кредити са едно добро решение за така наречените „непредвидени” разходи. Разбира се, студентските кредити имат две лица. Лошото е, че студентът (респективно родителите му) трябва да се ангажира с изплащането му, но добрата му страна си има своите преумищества.


Българското правителство все още работи върху конституирането на основните префенции, с които ще се ползват студентите-кредитополучатели и на които ще бъдат свидетели в скоро време. Понастоящем студентските кредити се ползват с няколко преференции: гратисен период за времето на обучението; в зависимост от банковата институция гратисният период може да продължи и година-две след завършване на образованието или до започване на работа; и други с оглед индивидуалните възможности на кредитоискателя.


Като се имат предвид направените непосредствено преди постъпването в университета разходи по абитуриентския бал и подготовката за кандидатстудентските изпити, един студентски кредит може да донесе редица облекчения за семейството на студента. За семействата от провинцията, чиито деца идват да учат в София, например, целият този процес е свързан с издържането на едно своеобразно самостоятелно домакинство. На първо място идва намирането на квартира (дори и това да е общежитие), която води със себе си разходи за наем, ток, вода, отопление, евентуално козметично обновяване и обзавеждане, разходи за прехранване, транспортни разходи и т.н.


Проблемът с квартирата за много студенти от провинцията не намира своето решение още първата година. Както знаем, предоставянето на общежития в Студентски град се базира на успех, а при евентуално падане на успеха на студента, той трябва да си търси квартира. Именно тук се явява важната роля на наличието на свободни средства, които могат да бъдат в полза на студенти при едни такиви обстоятелства.


Наличието на свободни средства е важно и за самия обучителен процес. Тук визираме, на първо място, студентските практики и стажове, които всеки един студент трябва да премине и чиито параметри зависят от специалността. От друга страна, поради високата конкурентност и изискванията на самите специалности, голяма част от студентите преминават паралелно с обучението в университета, ускорени курсове за овладяване на трети или четвърти чужд език. Както знаете, всеки един от тези курсове обхваща няколко степени. В зависимост от езика, може да има 3 или 4 степени на владеене на езика, а това изисква финансови възможности.


Висшето образование може да се комбиринира и със специлиазирани курсове за студенти за придобиване на квалификация. Самият Софийски университет участва в провеждането на квалификационни курсове в много разнообразни направления и издава сертификати за успешно положени изпити по съответните дисциплини, които варират от стопанско управление и маркетинг до програмиране. Тези курсове се провеждат в удобно време (привечер) и протичат в рамките на от един до четири семестъра.


Не на последно място, трябва да имаме предвид и разноските по учебници, книги, помагала, речници и други материали, без които никой студент не може. В една специалност като медицината или правото, например, учебниците вървят на наистина високи цени. Абонирането към различните библиотеки, които действат в града може да е добро решение на въпроса, но няма как да отречем, че във всяка една специалност съществуват „настолни” книги, които всеки един студент уважаващ своята специалност и бъдеща професия не би си позволил да няма.


Има студенти, които още с постъпването си в университета, започват да си търсят работа, за да обезпечат своята независимост и да не бъдат в тежест на своето семейство. Работата по време на университетските занятия в никакъв случай не може да бъде определена като разваляща образованието, но в края на краищата студентските години са именно заради това: да ходиш на лекции, да се веселиш с колеги, да влезеш в контакт с професори, доктори на философските науки и други научни работници, които ще ти да дадат познания, които трудно може да се придобият по друг път.Източник: bgwebcredit

1 коментар:

Krediti каза...

Изгодни условия за предлаганите Студентски Кредити и заеми с цел образование, обучение и след дипломна квалификация. Сравнение и информация за текущите студентски кредити и заеми предлагани на пазара. Как да вземем изгодно студентски заем? Лихвени проценти и отстъпки по всички студентски кредити.

Кредити