събота, 12 януари 2008 г.

Рефинансиране на ипотечни и потребителски кредити

Темпът на развитие на банковите услуги в България, а и по света, все повече изискват от потребителите да се образоват в тази област. Нарастващите и променящи се потребности на индивида налагат придобиването на знание и умение да се ползва от услугите на банковите и небанковите институции, а при наличие на усет и предприемчивост той може значително да оптимизира своето финансово състояние.Рефинансирането в България започва да придобива все по-ясен облик с очертаването на неговите позитивни страни. Това, което може да убегне на всеки, който желае да рефинансира своя кредит, е същинската цел на тази финансова процедура. Трябва да знаете, че целта на рефинансирането е да се постигнат по-изгодни условия и по-добро структуриране на дълга, т.е. то позволява на кредитополучателите да се адаптират към изменящите се условия на банковия пазар.Ползите от едно рефинансиране на стария ви кредит могат да бъдат различни в зависимост от кредита или кредитите, които имате. В светлината на казаното, рефинансирането е подходящо за консолидиране на дълг към различни финансови институции. Ползата е непосредствена, а именно спестяването на време и неудобство за обслужването на няколко заема, които освен това ви ангажират с различни падежи, лихви, такси, гратисни периоди и т.н. Не на последно място, трябва да отбележим, че понастоящем редица банки предлагат преференциални условия за рефинансиране на кредити от други банки, които засягат първоначалната такса, такси и комисионни за погасяване на стария кредит и много други.Рефинансирането е добро решение и за тези собственици на малки или средни предприятия, които през последните няколко години, поради по-опростената процедура около кандидатстването за потребителски кредит за бизнес нужди, са получили кредит като физически лица. Основният проблем оттук идва в непризнаването на този тип кредити като разходи на фирмата, т.е. фирмите не могат да ги използват за намаляване на финансовия резултат в края на годината и съотвено да платят по-малки данъци. От друга страна, чрез рефинансиране фирмите могат да получат допълнителни средства, които да вложат, като изтеглят по-голям кредит.Причина, поради която да рефинансирате своя ипотечен кредит, може да бъде повишената цена на ипотекираното имущество. След надлежно ново оценяванеа на имота, можете да кандидатствате за по-голям кредит, които да усвоите съобразно нуждите си. Така можете да облекчите финансовите си задължения, от една страна, като се съобразите с повишаването на цените на недвижимите имоти в страната, а, от друга, като се възползвате от по-ниските лихви и конкурентността на банковия пазар спрямо предходни години (това предимство е особено валидно при ипотечните кредити, чиито период на погасяване обхваща няколко десетилетия).От рефинансиране чрез кандидатстване за ипотечен кредит могат да се възполват и кредитополучатели, които имат повече от един взети потребителски кредити. Основният стимул тук са по-ниските лихви, по-дългият период на погасяване, а оттук и по-ниските месечни вноски по ипотечните кредити.Защо казваме, че рефинансирането е подходяща форма, да се облекчат задълженията на кредитополучателите? Съвременните конкурентни отношения между банковите и небанковите институции създават условия кредитополучателите да бъдат всячески привличани от финансовите институции. Свидетели сме на редица рекламни и маркетингови влияния, които целят да привлекат вниманието ни към едно или друго изгодно предложение, но и да прикрият редица тежести, които на пръв поглед може не преценим като съществени. Именно тези несъществени условия по кредитите в един момент оказват силно влияние върху задълженията към кредиторите.При рефинансиране кредитополучателите могат да уговорят и променят редица условията,
които са били налице при настоящия кредит. Трябва да подчертаем, че по-ниската лихва не
трябва да бъде основен мотив в рефинансирането. При една такава ситуация има възможност
да се изразходват повече средства за разходи по самата операция. Гратисният период,
погасителният план и месечната вноска имат много по-голяма стойност с оглед подобряване
на условията по кредита. Нашият калкулатор за рефинансиране на кредити може да ви помогне при вземането на това решениеЗабързаният ход на живот и постоянното генериране на потребности в днешно време оказват силно влияние върху възприятията на индивида. Казаното идва, за да признаем, че в съвременната обстановка е много трудно да се изчислят и преценят най-добрите условия за рефинансиране спрямо индивидуалната ни кредитна история. Има специалисти, които се отнасят негативно към рефинансирането поради процедурата по набиране на всички необходими документи, тичането между съответните банки и времето, което трябва да отделите. За всеки един от тези епати има решение. Ако кандидатствате за рефинансиране в същата банка, към която имате кредитни задължения, например, няма да има нужда да доказвате отново своята платежоспособност. За да не губите време в търсене на подходяща банка и изчисляване на условия, която тя ви предлага за рефинансиране на кредита ви, можете да кандидатствате за рефинансиране чрез нашият уеб сайт.


Налице са две основни ползи от нашите услугите:1) Ще получите до 4 оферти за рефинансиране на кредита.

2) Цялата процедура е абсолютно безплатна.


Като заключение ще приведем една практика в развитите страни - рефинансирането на автомобилен кредит. Все още тази финансова процедура не е навлязла на българския пазар, но предвид условията и подкрепата, която страната ни получава по пътя на икономическото развитие, скоро може да имаме нужда от повече информация около този банков продукт.

Може да има редица причини, поради които да искаме да рефинансираме своя автомобилен кредит. Специалистите в областта очертават две основни причини, поради които хората могат да кандидатстват за рефинансиране на техния автомобилен кредит. На първо място, изтъква желанието да се вземе кредит с по-ниска лихва. Често поради своето финансово състояние кредитоискателите взимат кредити на много по-висока лихва. Втората причина да се стигне до рефинансиране на автомобилен кредит е надценяването на кредитополучателите, които купуват кола свръх възможностите си.

Няма коментари: